Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

STP: Nguyễn Trọng Trãi - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 43.100 CP

Thứ 6, 11/08/2017
STP: Nguyễn Trọng Trãi - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 43.100 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Trãi
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: STP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 107.386 CP (tỷ lệ 1,34%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 107.300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 43.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 64.286 CP (tỷ lệ 0,8%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá không phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/07/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/08/2017.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.