Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

TA9: Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huệ giữ chức Chủ tịch HĐQT

Thứ 5, 12/01/2017
CTCP Xây lắp Thanh An 96 (TA9) thông báo về việc thay đổi nhân sự công ty.

Theo đó, ông Võ Cửu Long không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty do tuổi cao và sức khỏe và bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Huệ - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị đến hết nhiệm kỳ 2013-2018.

Ông Phạm Văn Lê - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 09/01/2017.

Tải file gốc

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.