Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

TEG: Ủy viên HĐQT đã mua 313.000 CP

Thứ 6, 21/04/2017
CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG) thông báo, ông Nguyễn Tích Phương - Ủy viên HĐQT đã mua 313.000 CP.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tích Phương

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: TEG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 120.000 CP (tỷ lệ 0,8%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 313.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 433.000 CP (tỷ lệ 2,89%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/03/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 20/03/2017.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.