Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

THD: Dương Văn Nhất không còn là cổ đông lớn

Thứ 6, 15/01/2021
THD: Dương Văn Nhất không còn là cổ đông lớn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Văn Nhất- Mã chứng khoán: THD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.012.500 CP (tỷ lệ 5,59%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 350.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.662.500 CP (tỷ lệ 4,94%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 08/01/2021.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.