Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

THD: Nguyễn Chí Kiên - Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.078.000 quyền mua

Thứ 6, 15/01/2021
THD: Nguyễn Chí Kiên - Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.078.000 quyền mua
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Chí Kiên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: THD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.078.000 CP (tỷ lệ 2%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 1.078.000 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đã bán: 1.078.000 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 1.078.000 CP
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/01/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/01/2021.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.