Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

TVC: Ủy viên HĐQT đã bán 105.300 CP

Thứ 6, 19/05/2017
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trung Kiên

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: TVC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 105.300 CP (tỷ lệ 0,29%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 105.300 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 105.300 CP 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/05/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 12/05/2017.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.