Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

VC6: Giải trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Thứ 3, 21/03/2017
CTCP Vinaconex 6 (VC6) giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán năm 2016 với năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng so với nãm 2015 do: Doanh thu, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2016 tăng so với năm 2015.

Tải file gốc

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.