Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

VE4: Phó Giám đốc đăng ký bán 12.784 CP

Thứ 6, 19/05/2017
Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Bốn 

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

- Mã chứng khoán: VE4

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.330 CP (tỷ lệ 1,98%) 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 12.784 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thu hồi vốn 

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2017.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.