Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

VIX: Em trai Ủy viên HĐQT đăng ký bán 3.580.500 CP

Thứ 6, 19/05/2017
Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tuấn 

- Mã chứng khoán: VIX 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.580.500 CP (tỷ lệ 5,11%) 

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Tuyết 

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột 

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.580.500 CP 

- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu 

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2017 

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/06/2017

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.