Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

VMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Quang Huy

Thứ 6, 19/05/2017
Công ty cổ phần VIMECO (VMC) báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Quang Huy.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quang Huy

- Mã chứng khoán: VMC 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.278.866 CP (tỷ lệ 12,79%) 

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 178.000 CP 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.100.866 CP (tỷ lệ 11,01%) 

- Lý do thay đổi sở hữu: lý do cá nhân 

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/05/2017.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.