Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

VNR: Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 3.670.000 CP

Thứ 3, 13/02/2018
VNR: Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 3.670.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt
- Mã chứng khoán: VNR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.202.000 CP (tỷ lệ 7,02%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Kim Bằng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 12.026.820 CP (tỷ lệ 9,18%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.670.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cho danh mục
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/02/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/03/2018.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.