Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

VTH: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thứ 5, 20/06/2019
VTH: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

.


Tài liệu đính kèm
  000000008563889_14065bn_20190617_1.PDF
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.