Tư vấn
tài chính
doanh nghiệp

VCBS: Phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu của VINACOMIN

Xem chi tiết

Tư vấn huy động vốn

VCBS sẽ tư vấn cho khách hàng cách thức huy động vốn hiệu quả nhất vơi chi phí thấp nhất:

  • Đánh giá tình hình tài chính công ty và xây dựng cấu trúc vốn hợp lý cho doanh nghiệp
  • Xây dựng phương án và tài liệu thu hút vốn cho doanh nghiệp từ các nhà đầu tư
  • Thu hút vốn đầu tư: VCBS sẽ giới thiệu khách hàng tới các nhà đầu tư tiềm năng, trợ giúp công ty đàm phán xây dựng các điều kiện, thỏa thuận đầu tư trong suốt quá trình huy động vốn.

Liên hệ

Tư vấn tài chính doanh nghiệp