Tư vấn
tài chính
doanh nghiệp

VCBS: Phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu của VINACOMIN

Xem chi tiết

Mua bán sáp nhập

Hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) là công cụ rất phổ biến của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhằm mục đích thực hiện chiến lược mở rộng và phát triển. Nghiệp vụ M&A đòi hỏi đơn vị tư vấn phải có đội ngũ nhân lực có trình độ cao, có kinh nghiệm trong việc xử lý các phát sinh phức tạp có liên quan tới pháp lý cũng như nhu cầu của các bên để thực hiện thành công thương vụ. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp và am hiểu thị trường, VCBS mang lại cho khách hàng những chiến lược M&A phù hợp và hiệu quả nhất.

Việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là sự kết hợp giữa hai hay nhiều doanh nghiệp lại với nhau để đạt mục tiêu đa dạng hóa loại hình kinh doanh, tập trung nguồn lực, chiếm lĩnh thị phần, nâng cao vị thế cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro, tận dụng các lợi thế, thế mạnh của nhau… VCBS thực hiện vai trò là cầu nối xúc tác cho tiến trình thực hiện mua bán, sáp nhập doanh nghiệp thông qua những đánh giá, phân tích, giảm thiểu những chi phí không cần thiết, định ra mức giá mua bán hợp lý và phương thức phù hợp với tình hình của doanh nghiệp.

Dịch vụ Tư vấn mua bán, sáp nhập và thâu tóm doanh nghiệp của VCBS gồm các bước:

 • Xây dựng chiến lược, tìm kiếm và lựa chọn đối tượng sáp nhập/thâu tóm.
 • Khảo sát và xác định giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức giá hợp lý cho tổ chức thâu tóm.
 • Tư vấn lựa chọn phương thức mua bán sáp nhập (LBO, thâu tóm, chuyển đổi cổ phiếu…)
 • Tư vấn các thủ tục giấy tờ pháp lý liên quan.

Cụ thể hơn, tư vấn Bên mua (thường là tư vấn mua lại phần số lượng cổ phần lớn trong các công ty Việt Nam) sẽ gồm các bước chính:

 • Tìm kiếm và sắp xếp giao dịch,
 • Báo cáo tiếp cận thị trường,
 • Thực hiện điều nghiên và soát xét cẩn trọng,
 • Thực hiện giao dịch.

Trong khi đó, tư vấn Bên bán (điển hình là tư vấn các công ty Việt Nam tìm kiếm cổ đông chiến lược cho các đợt phát hành chứng khoán) sẽ bao gồm các công đoạn:

 • Tái cấu trúc nguồn vốn,
 • Chuẩn bị báo cáo điều nghiên và soát xét cẩn trọng,
 • Vạch kế hoạch phát triển dài hạn,
 • Chuẩn bị chiến lược đàm phán,
 • Hỗ trợ quá trình đàm phán.

Xin liên hệ với bộ phận Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp của VCBS để biết thêm chi tiết.

Liên hệ

Tư vấn tài chính doanh nghiệp