Hỗ trợ tài chính

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

Xem chi tiết

Mua bán, Repo trái phiếu

Linh hoạt và đa dạng trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tài chính cho khách hàng của mình, dịch vụ Mua bán, Repo trái phiếu của VCBS luôn mang đến sự hài lòng cho các khách hàng định chế tài chính trong và ngoài nước. 

Xin liên hệ với Bộ phận Kinh doanh Vốn và Trái phiếu của VCBS để được tư vấn cụ thể về dịch vụ này:

- Điện thoại: (84-4) 3935 1530 hoặc (84-4) 3938 7657

- Email: fi@info.vcbs.com.vn