Hỗ trợ tài chính

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

Xem chi tiết

Công cụ tài chính

Khái niệm Leveraged Buyout (LBO) ra đời từ những năm 1950 tại Mỹ và phát triển mạnh mẽ trong thập niên 1980 cùng với chu kỳ tăng trưởng liên tục tương đối dài của kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu, và xu thế nới lỏng các quy định trong hệ thống ngân hàng – tài chính suốt giai đoạn đó. Hiện nay tại thị trường Việt Nam do còn tương đối mới, khái niệm Leveraged buyouts (LBO) có rất nhiều cách dịch khác nhau như đòn bẩy vay nợ, mua lại bằng vốn vay, mua đứt bằng vốn vay, mua đứt bằng nợ có thế chấp... Tuy nhiên về bản chất có thể hiểu LBO là một phương thức để nắm quyền kiểm soát một doanh nghiệp bằng cách dùng chính tài sản công ty làm tài sản thế chấp để vay nợ nhằm mua lại doanh nghiệp này chứ không dùng hoặc dùng rất ít tiền mặt.

Cụ thể hơn, LBO xảy ra khi một doanh nghiệp hay một quỹ tài chính (gọi là doanh nghiệp mua/sáp nhập) đi vay nợ để mua cổ phiếu và giành phần lớn quyền kiểm soát doanh nghiệp mục tiêu (doanh nghiệp bị mua, bị sáp nhập). Trên thị trường chứng khoán, đây còn là một nghiệp vụ trong đó doanh nghiệp mua/sáp nhập sẽ đi vay một khoản tiền lớn để trả lại chi phí sáp nhập. Trong trường hợp đặc biệt hơn, khi bên tìm cách giành quyền kiểm soát chính là ban điều hành trước đó của doanh nghiệp thì giao dịch được gọi là Management Buyout (MBO).

Do đó, các thương vụ LBO thường có một số đặc điểm sau:

1.      Vốn để mua/sáp nhập doanh nghiệp chủ yếu là đi vay. Doanh nghiệp mới ra đời sau quá trình LBO phải chịu lãi vay lớn, đồng nghĩa với việc rất khan hiếm tiền mặt.

2.      Ngoài vốn của doanh nghiệp đi mua/sáp nhập, vốn của doanh nghiệp bị mua/sáp nhập cũng được sử dụng để bảo đảm khoản vay và trả lãi vay sau khi LBO với mục đích mua lại/sáp nhập mà không cần vốn lớn (chỉ cần vay).

3.      Hầu hết các giao dịch M&A bằng LBO được các định chế (quỹ đầu tư) cấp vốn để thực hiện giao dịch.

4.      Các giao dịch LBO thường diễn ra trên thị trường chứng khoán với việc doanh nghiệp mua/sáp nhập mua một khối lượng cổ phiếu vừa phải của doanh nghiệp bị mua/sáp nhập nhưng ẩn giấu là mục đích cao hơn, tức là sử dụng đòn bẩy chứng khoán để thâu tóm, quản lý doanh nghiệp bị mua/sáp nhập.

Để sử dụng dịch vụ hỗ trợ tài chính này, xin Quý khách trực tiếp liên hệ với VCBS.