Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán

ỦY THÁC QUẢN LÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

1. Ủy thác quản lý tài khoản là gì?

Là dịch vụ toàn diện VCBS cung cấp cho khách hàng từ tìm hiểu nhu cầu, mục tiêu đầu tư, khẩu vị rủi ro để tư vấn, quản lý và vận hành tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng theo đúng các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

2. Khách hàng mục tiêu:

- Các Khách hàng quá bận rộn với công việc, không có thời gian để đầu tư trên thị trường chứng khoán.

- Các Khách hàng chưa có nhiều kinh nghiệm và sự tự tin để tự mình đầu tư trên thị trường chứng khoán.

3. Điều kiện sử dụng:

- Vốn: Tiền mặt (từ 1 tỷ đồng trở lên)

- Thời gian: Theo thỏa thuận (Không quá 1 năm)

4. Ưu điểm đặc trưng:

- Hiệu quả: Cán bộ ủy thác là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, đội ngũ phân tích nghiên cứu chuyên sâu;

- Minh bạch: Khách hàng trực tiếp sở hữu và giám sát tài khoản, cung cấp báo cáo định kỳ và theo yêu cầu;

- An toàn: Quản lý theo triết lý đầu tư dựa trên nền tảng giá trị doanh nghiệp, hệ thống quy trình quản trị rủi ro tiêu chuẩn, chặt chẽ.

Liên hệ

Bộ phận Ủy thác quản lý tài khoản

Đăng ký sử dụng