Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất trong hạn

Xem chi tiết

Trái phiếu

Dịch vụ môi giới trái phiếu luôn là thế mạnh của VCBS suốt 11 năm qua. Vì vậy, VCBS luôn được các nhà đầu tư trái phiếu tin cậy và lựa chọn.

1. Dịch vụ giao dịch trái phiếu:

Khác với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, giao dịch trái phiếu chủ yếu được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận. Xin Quý Khách hàng tham khảo thêm thông tin về Giao dịch đối ứng trực tiếp, thỏa thuận.

2. Dịch vụ bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu thầu TPCP, TPCPBL, TPCQĐP:

Là một trong những công ty chứng khoán lớn và uy tín hàng đầu thị trường, VCBS được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ do Bộ tài chính và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước quy định đối với các công ty chứng khoán, trong đó bao gồm các dịch vụ:

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

- Đấu thầu trái phiếu Chính phủ (trái phiếu Kho bạc Nhà nước, tín phiếu Kho bạc Nhà nước), trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.