Trung tâm Phân tích

Cung cấp các tính năng trực tuyến mới

Xem chi tiết

Giới thiệu dịch vụ phân tích

Dựa vào các điểm mạnh về (1) mối quan hệ từ cơ sở khách hàng của Vietcombank, (2) dữ liệu đầy đủ và chi tiết của các ngân hàng và ngành, (3) thông tin đa dạng với các doanh nghiệp lớn niêm yết và chưa niêm yết có quan hệ tốt với VCB và VCBS, (4) hệ thống dữ liệu đầy đủ và chính xác được xây dựng trong nhiều năm, VCBS được đánh giá là một trong những công ty chứng khoán với hoạt động IB (ngân hàng đầu tư) hàng đầu hiện nay.

Trong đó, thế mạnh của VCBS là các báo cáo chuyên sâu như: Báo cáo vĩ mô, Báo cáo trái phiếu, Báo cáo ngân hàngcác báo cáo phân tích chuyên sâu về các doanh nghiệp lớn đang niêm yết.

Hiện hệ thống báo cáo của VCBS đang bao gồm:

(1)      Báo cáo phân tích thị trường;

(2)      Báo cáo trái phiếu;

(3)      Báo cáo kinh tế vĩ mô;

(4)      Báo cáo ngành chuyên sâu & cập nhật triển vọng ngành;

(5)      Báo cáo cập nhật và khuyến nghị danh mục đầu tư;

(6)      Báo cáo phân tích doanh nghiệp chuyên sâu & báo cáo cập nhật doanh nghiệp định kỳ;

(7)      Các báo cáo khác theo yêu cầu của nhà đầu tư.

 

Xin liên hệ trực tiếp Bộ phận Phân tích – Nghiên cứu của VCBS để được tư vấn chi tiết:

-       Email: research@info.vcbs.com.vn

-       ĐT: (84-4) 3936 6425  Máy lẻ: 112