Tư vấn
tài chính
doanh nghiệp

VCBS: Phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu của VINACOMIN

Xem chi tiết

Tư vấn phát hành cổ phiếu

Với mạng lưới giao dịch, kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, VCBSluôn sẵn đồng hành cùng doanh nghiệp trong các hoạt động đấu giá bán cổ phần, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hoá, phát hành cổ phiếu ra công chúng. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá,VCBS cung cấp các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa, tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu và tư vấn tổ chức Đại hội Cổ đồng lần 1.

VCBS cũng sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của các Công ty Cổ phần về chào bán cố phiếu ra công chúng, phát hành riêng lẻ, hỗ trợ cổ đông là Nhà nước thoái bớt vốn tại doanh nghiệp.

Liên hệ

Tư vấn tài chính doanh nghiệp