Tư vấn
tài chính
doanh nghiệp

VCBS: Phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu của VINACOMIN

Xem chi tiết

Bảo lãnh phát hành cổ phiếu

Khi cung cấp dịch vụ Bảo lãnh Phát hành, VCBS giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua toàn bộ giá trị chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa phân phối hết. Trong trường hợp cam kết chắc chắn khi thực hiện bảo lãnh phát hành, với uy tín và vị thế trên thị trường, VCBS sẽ đóng một vai trò quan trọng cho sự thành công của mỗi đợt phát hành, trong đó khách hàng đảm bảo nhận được toàn bộ số tiền phát hành chứng khoán tại một mức giá bảo lãnh do VCBS cam kết trước vào ngày chính thức phát hành. 

Để có thể cung cấp dịch vụ Bảo lãnh Phát hànhVCBS cần thực hiện các bước sau:

  • Thực hiện khảo sát, thu thập tài liệu, đánh giá, phân tích doanh nghiệp;
  • Xây dựng phương án phát hành phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp;
  • Xác định mức giá nhận bảo lãnh phát hành;
  • Tư vấn hồ sơ xin phép phát hành lên cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
  • Quảng bá, tổ chức các chương trình Roadshow giới thiệu về đợt phát hành;
  • Tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư, đối tác chiến lược;
  • Tổ chức thực hiện việc phát hành.

Liên hệ

Tư vấn tài chính doanh nghiệp