Về VCBS

Về VCBS

Bộ máy quản lý

Giám đốc
 
 
 

ÔNG PHẠM THANH HÀ

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ông Phạm Thanh Hà hiện đang đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng thành viên VCBS và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI). Ông Phạm Thanh Hà nhận bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính và Đầu tư tại Đại học George Washington - Hoa Kỳ.

Phó giám đốc

BÀ HOÀNG DIỄM THÙY

Ủy viên Hội đồng Thành viên

Chi tiết
 
 
 
Phó giám đốc

ÔNG VŨ QUANG ĐÔNG

Ủy viên Hội đồng Thành viên -
Giám đốc Công ty

Chi tiết
 
 
 
Giám đốc
 
 
 

ÔNG VŨ QUANG ĐÔNG

Ủy viên Hội đồng Thành viên - Giám đốc Công ty

Ông Vũ Quang Đông bắt đầu công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam từ năm 2002. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Giám Đốc VCBS, Ông Vũ Quang Đông từng giữ chức vụ Trưởng phòng Vốn và Tín dụng quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Ông Vũ Quang Đông nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế Tài chính của trường Đại học Georgetown - Hoa Kỳ.

Phó giám đốc

ÔNG TRẦN VIỆT ANH

Phó Giám đốc Công ty

Chi tiết
 
 
 
Phó giám đốc

ÔNG LÊ VIỆT HÀ

Phó Giám đốc Công ty

Chi tiết
 
 
 
Phó giám đốc

ÔNG PHAN ANH VŨ

Phó Giám đốc Công ty

Chi tiết
 
 
 
Phó giám đốc

ÔNG LÊ MẠNH HÙNG

Phó Giám đốc Công ty

Chi tiết
 
 
 
Phó giám đốc

BÀ NGUYỄN THÚY QUỲNH

Trưởng Ban Kiểm soát

Chi tiết
 
 
 
Kế toán trưởng

BÀ LÊ THỊ NGỌC TRÂM

Kế toán truởng

Chi tiết
 
 
 
Truong phong

ÔNG PHẠM KIM NGỌC

Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng

Chi tiết
 
 
 
Trưởng phòng TVTC

ÔNG TỐNG MINH TUẤN

Giám đốc Chi nhánh TP.HCM

Chi tiết
 
 
 
Truong phong

ÔNG TRẦN HỮU PHÚC

Trưởng phòng Môi giới – Hội Sở Chính

Chi tiết
 
 
 
Truong phong

ÔNG NGUYỄN ĐỨC HÀ

Trưởng phòng Phát triển sản phẩm – Hội Sở Chính

Chi tiết
 
 
 
Truong phong

ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG

Trưởng phòng Tin học – Hội Sở Chính

Chi tiết
 
 
 
Truong phong

BÀ NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ – Hội Sở Chính

Chi tiết
 
 
 
Phụ trách phòng DVKH

BÀ VŨ LÊ MAI HƯƠNG

Trưởng phòng Hỗ trợ giao dịch chứng khoán – Hội Sở Chính

Chi tiết
 
 
 
Truong phong

BÀ PHẠM THỊ THÙY LINH

Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ – Hội Sở Chính

Chi tiết
 
 
 
Truong phong

ÔNG DƯƠNG VINH QUANG

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp – Hội Sở Chính

Chi tiết
 
 
 
Truong phong

BÀ MAI CÔNG TRÀ GIANG

Trưởng phòng Kinh doanh vốn và trái phiếu

Chi tiết
 
 
 
Truong phong

BÀ LÝ HOÀNG ANH THI

Phụ trách phòng Phân tích nghiên cứu

Chi tiết
 
 
 
Truong phong

Ông Trần Anh Tuấn

Trưởng phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Chi tiết
 
 
 
  • Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề (Download)