TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP VCBS

SẢN PHẨM TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Ngày yết giáTrái phiếu/sản phẩmKỳ hạn còn lạiLãi suất chào bán (YTM)Giá chào bán (VNĐ)Lãi suất chào mua (YTM)Giá chào mua (VNĐ)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Là một khoản nợ mà Doanh nghiệp vay từ người mua trái phiếu (gọi là trái chủ). Trái chủ được nhận tiền lãi định kỳ và nhận khoản tiền vay gốc vào cuối kỳ hạn của trái phiếu.

Lợi ích của sản phẩm Trái phiếu doanh nghiệp?

Lợi suất hấp dẫn
Tỷ suất Lợi nhuận thực nhận cao, ổn định
Rủi ro thấp
Các trái phiếu được phát hành bởi các doanh nghiệp uy tín, có tình hình tài chính lành mạnh đã được VCBS tư vấn bảo lãnh phát hành hoặc thẩm định, đánh giá và tin tưởng.
Thời gian đầu tư linh hoạt
Kì hạn sản phẩm phù hợp với nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư (3 / 6/ 9/ 12 tháng, giữ đến đáo hạn)
VCBS kết nối các khách hàng có nhu cầu mua/bán trái phiếu, tạo thanh khoản,giúp khách hàng đảm bảo được mức sinh lợi tốt và sử dụng vốn linh hoạt.

Trái phiếu doanh nghiệp thích hợp cho ai?

  • Nhà đầu tư có nhu cầu lợi nhuận ổn định đi kèm với an toàn vốn;
  • Nhà đầu tư có nhu cầu rút vốn linh hoạt: kỳ hạn cố định hoặc rút vốn linh động;
  • Nhà đầu tư không có nhiều thời gian theo dõi thị trường chứng khoán hoặc không am hiểu thị trường chứng khoán

II. CÁC LOẠI SẢN PHẨM TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TẠI VCBS

Trái phiếu doanh nghiệp linh hoạt Trái phiếu doanh nghiệp kì hạn
Tổng quan Là sản phẩm dành cho Nhà đầu tư trái phiếu với mục    tiêu nắm giữ đến đáo hạn. Là sản phẩm dành cho Nhà đầu tư trái phiếu với các kỳ hạn cố định (3/ 6/ 9/ 12 tháng)
Đặc điểm trái phiếu
Thời hạn đầu tư   Căn cứ thời gian còn lại của từng Trái phiếu. Kỳ hạn cố định (3/ 6/ 9/ 12 tháng)
Thay đổi thời hạn đầu tư VCBS nỗ lực tối đa thực hiện môi giới bán trái phiếu khi khách hàng có nhu cầu bán trước hạn. VCBS cam kết môi giới bán trái phiếu cho khách hàng khi hết kì hạn đầu tư.
Khách hàng có thể lựa nắm giữ thêm kỳ hạn hoặc nắm giữ đến đáo hạn.
Lợi suất đầu tư Cao nhất, phụ thuộc vào từng Trái phiếu. Ổn định, được VCBS cam kết
Rủi ro Rủi ro thanh khoản khi TCPH mất khả năng thanh toán. Không chịu rủi ro trong kỳ hạn đầu tư do VCBS cam kết môi giới bán trái phiếu
Hình thức ghi nhận sở hữu Trái phiếu được lưu ký tập trung tại VCBS;
Khách hàng kiểm tra số dư Trái phiếu sở hữu trên Tài khoản chứng khoán

III. CÁCH THỨC VÀ QUY TRÌNH GIAO DỊCH TẠI VCBS

Cách 1: Giao dịch trực tuyến Cách 2: Giao dịch tại quầy Cách 3: Giao dịch tại chi nhánh Vietcombank Cách 4: Giao dịch qua chuyên viên môi giới

Đăng kí giao dịch TPDN trực tuyến

Khách hàng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu đến quầy giao dịch của VCBS để được hướng dẫn

Khách hàng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu đến chi nhánh Vietcombank mà VCBS hợp tác để được hướng dẫn

Khách hàng trực tiếp liên lạc với chuyên viên môi giới VCBS để đăng kí giao dịch

IV. LỢI SUẤT ĐẦU TƯ

VCBS công bố lợi suất đầu tư đối với sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp theo 2 phương pháp:

  • Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): IRR được hiểu là lãi suất chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai mà nhà đầu tư nhận được bằng với giá trị khoảng đầu tư đã bỏ ra. IRR thể hiện mức độ sinh lợi của khoản đầu tư dựa trên giả định các dòng tiền nhận được đều được tái đầu tư vào sản phẩm tại cùng mức lợi suất IRR .

Công thức xác định IRR:

Trong đó: T là thời hạn nắm giữ khoản đầu tư

  • Lợi suất thực nhận mức lợi suất Khách hàng được nhận dựa trên giả định các dòng tiền nhận được không được tái đầu tư.

Công thức xác định lợi suất thực nhận:

Ví dụ minh họa

VCBS chào bán Trái phiếu doanh nghiệp A như sau:

TPDN linh hoạt TPDN kỳ hạn 03 tháng
Giá VCBS chào bán ngày 01/07/2019 103,215,578 103,966,152
Tỷ suất IRR 8,84% 6,55%
  
Trái phiếu A
Ngày phát hành: 18/03/2019
Ngày đáo hạn: 18/03/2021
Kỳ hạn còn lại: 20,5 tháng
Mệnh giá: 100 triệu đồng
Coupon: Hiện tại: 9,5%
Từ Tháng 9/2020: 9,7%

Ngày giao dịch Dòng tiền của Khách hàng Khách hàng mua
TPDN kỳ hạn 3 tháng
01/07/2019 Đầu tư mua trái phiếu - 103,966,152 
01/07/2019 Phí giao dịch trái phiếu - 103,966 
19/08/2019 Lãi coupon trái phiếu + 4,789,041 
19/08/2019 Thuế TNCN - 239,452 
01/10/2019 Tiền bán trái phiếu + 101,390,624 
01/10/2019 Phí, thuế - 202,781 
Lợi suất thực nhận 6.36% 
IRR 6.55% 
  
Ngày giao dịch Dòng tiền của Khách hàng Khách hàng mua
TPDN linh hoạt
01/07/2019 Đầu tư mua trái phiếu - 103,215,578 
01/07/2019 Phí giao dịch trái phiếu - 103,215 
19/08/2019 Lãi coupon trái phiếu + 4,789,041 
19/08/2019 Thuế TNCN - 239,452 
18/03/2020 Lãi coupon trái phiếu + 4,736,986 
18/03/2020 Thuế TNCN - 236,849 
18/09/2020 Lãi coupon trái phiếu + 4,889,863 
18/09/2020 Thuế TNCN -244,493 
18/03/2021 Lãi coupon trái phiếu + 4,810,137 
18/03/2021 Thuế TNCN - 240,507 
18/03/2021 Tiền gốc trái phiếu 100,000,000 
Lợi suất thực nhận (%) 8.43% 
IRR (%/năm) 8.84%