Tư vấn
tài chính
doanh nghiệp

VCBS: Phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu của VINACOMIN

Xem chi tiết

Đại lý phát hành Cổ phiếu và Chứng chỉ quỹ

Song song với dịch vụ Bảo lãnh Phát hành, VCBS còn cung cấp thêm dịch vụ Đại lý Phát hành cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tạo sự đa dạng, giúp khách hàng có thể chọn lựa các hình thức dịch vụ phù hợp.

Dịch vụ Đại lý Phát hành là việc VCBS nhận bán chứng khoán cho tổ chức phát hành. Khác với dịch vụ Bảo lãnh Phát hành, khách hàng không nhận được một cam kết chắc chắn nào từ VCBS và phải chịu mọi rủi ro của đợt phát hành. 

Liên hệ

Tư vấn tài chính doanh nghiệp