Tư vấn
tài chính
doanh nghiệp

VCBS: Phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu của VINACOMIN

Xem chi tiết

Khách hàng tiêu biểu

KHÁCH HÀNG CHI TIẾT
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)

- Tư vấn niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE (năm 2008)

- Tư vấn chào bán cổ phần ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 13.000 tỷ VND (năm 2009), 17.000 tỷ VNĐ (năm 2010) và 20.000 tỷ VNĐ (năm 2011)

Tổng Công ty Sông Đà

- Tư vấn bảo lãnh phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu (năm 2005)

- Tư vấn niêm yết các công ty thuộc tập đoàn: Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (SUDICO), Công ty CP Sông Đà 9, Công ty CP Someco Sông Đà...

- Tư vấn thoái vốn, sáp nhập và tái cấu trúc cho nhiều công ty thuộc tập đoàn.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) - Tư vấn phát hành 5.000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu (năm 2013)
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Tư vấn thoái vốn của SCIC tại:

- CTCP Giống cây trồng Trung Ương (NSC)

- CTCP Nhựa Rạng Đông (RDP)

- CTCP Du lịch Hòa Bình

- CTCP Doximeco...

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII) - Tư vấn phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu 
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - Tư vấn thoái vốn
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Tư vấn sáp nhập giữa Ngân hàng Shinhan Việt Nam và Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina với giá trị M&A là 4.500 tỷ VNĐ (năm 2012)
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Tư vấn sáp nhập giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội và Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) với giá trị M&A là 8.800 tỷ (năm 2012)
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - Tư vấn sáp nhập ba ngân hàng: Đệ Nhất (Ficombank), Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) và Sài Gòn (SCB)
Công ty CP Thép Việt Ý

- Tư vấn cổ phần hóa (năm 2003)

- Tư vấn sáp nhập CTCP Thép Việt Ý và CTCP Luyện thép Sông Đà với giá trị M&A là 443 tỷ đồng (năm 2012)

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

- Tư vấn phát hành 15.000.000 cổ phiếu của Công ty CP Hóa dầu Petrolimex (PLC)

- Tư vấn niêm yết các đơn vị trực thuộc Petrolimex: Vipco, Pjico, Pjitaco...

- Tư vấn cổ phần hóa và phát hành cổ phiếu Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO

Tổng Công ty Thép Việt Nam (VN Steel) - Tư vấn phát hành 400 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu (năm 2006)
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Tư vấn và bảo lãnh phát hành 200 tỷ đồng cổ phiếu (năm 2004)
Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

- Tư vấn cổ phần hóa (năm 2005)

- Tư vấn phát hành 220 tỷ đồng mệnh giá cổ phần (năm 2005)