Hỗ trợ tài chính

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

Xem chi tiết

Chuyển nhận quyền nhận tiền bán chứng khoán (Ứng trước)

Với dịch vụ Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán (Ứng trước), hệ thống giao dịch của VCBS cho phép nhà đầu tư thu hồi tiền bán chứng khoán nhanh chóng ngay tại thời điểm Lệnh bán chứng khoán khớp lệnh. Với khả năng cung cấp nguồn vốn nhanh chóng, kịp thời, VCBS đáp ứng tối đa nhu cầu tái sử dụng vốn của nhà đầu tư.

Thông tin chi tiết về các hình thức Chuyển nhận tiền bán chứng khoán và tỷ lệ chiết khấu cơ sở Quý khách xem tại đây.