Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất cho vay (0,0375%/ngày) đối với sản phẩm GDKQ

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
23/01/2017 PVR Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức
23/03/2017 SAS Họp Hội đồng Quản trị
13/04/2017 TMT Họp Hội đồng Quản trị
10/04/2017 HAH Họp Hội đồng Quản trị
21/04/2017 DMC Họp Hội đồng Quản trị
13/04/2017 FCN Họp Hội đồng Quản trị
21/04/2017 DAG Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên
21/04/2017 DMC Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên
23/04/2017 C47 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên
23/04/2017 C47 Thay đổi BLĐ

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner