Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất trong hạn

Xem chi tiết

Cổ phiếu và Chứng chỉ quỹ

Với lợi thế sẵn có là đại lý phát hành và phân phối cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tập đoàn tài chính lớn, VCBS luôn tự tin vào khả năng môi giới, thu xếp cơ hội đầu tư tối ưu nhất tới khách hàng. Dịch vụ môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ của VCBS gồm có:

  • Đại lý IPO
  • Đại lý phân phối CCQ mở
  • Hỗ trợ đăng kí tham gia đấu giá
  • Ủy thác đấu giá mua chứng khoán

Trong đó, VCBS cũng cung cấp dịch vụ riêng đối với từng thị trường:

1. Đối với thị trường sơ cấp:

 • Liên hệ nhà đầu tư, tổ chức có nhu cầu mua cổ phiếu và chứng chỉ quỹ từ tổ chức phát hành;
 • Cung cấp thông tin hỗ trợ đến khách hàng khi 1 tổ chức chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO) hoặc phát hành thêm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.

2. Đối với thị trường thứ cấp:

 • Mở tài khoản giao dịch cho khách hàng;
 • Đại diện cho khách hàng trong quá trình nhận lệnh, truyền lệnh vào Sở Giao dịch và khớp lệnh giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ theo 2 phương thức giao dịch khớp lệnh trực tiếp hoặc gián tiếp và giao dịch thỏa thuận (với KLGD ≥ 20.000 cổ phiếu/CCQ);
 • Thông báo kết quả cho khách hàng;
 • Đảm bảo cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đến tay người mua và tiền đến tay người bán theo T+3;
 • Liên hệ khối tự doanh thực hiện mua lại các cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lô lẻ từ khách hàng có nhu cầu bán.