Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất trong hạn

Xem chi tiết

Hỗ trợ tài khoản giao dịch

Đến với dịch vụ môi giới của VCBS, khách hàng sẽ được tư vấn và hỗ trợ sử dụng các dịch vụ trọn gói về tài khoản giao dịch tại VCBS. Đồng thời hỗ trợ khách hàng các thủ tục tương tác cần thiết với các cơ quan, tổ chức khác. Dịch vụ hỗ trợ tài khoản giao dịch gồm có:

  • Tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản lưu ký tại VCBS;
  • Tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên dùng… tại ngân hàng lưu ký (VCB);
  • Các thủ tục cấp phép với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, các Sở giao dịch chứng khoán (nếu có);
  • Các dịch vụ khác liên quan đến tài khoản giao dịch của khách hàng.