Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất trong hạn

Xem chi tiết

Quản lý chứng khoán

Được nhiều doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng tín nhiệm, dịch vụ quản lý chứng khoán của VCBS luôn đảm bảo độ an toàn, thuận tiện và hỗ trợ tối đa khách hàng trong việc theo dõi, ghi nhận tình hình chuyển nhượng cổ phần, các quyền phát sinh và số dư chứng khoán.

1.      Quản lý sổ cổ đông

Dựa vào nền tảng công nghệ tiên tiến, VCBS đã phát triển chương trình quản lý danh sách cổ đông/ danh sách trái chủ hiện đại, thân thiện, cho phép quản lý số lượng lớn cổ đông/trái chủ của nhiều công ty/doanh nghiệp khác nhau trong mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế. Hiện, dịch vụ Quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán là nghiệp vụ mà trong đó VCBS được uỷ quyền toàn phần hoặc một phần từ Tổ chức phát hành (TCPH) để thực hiện tất cả hoặc một phần các công việc sau:

 • Quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán;
 • Quản lý thực hiện quyền;
 • Quản lý chuyển nhượng cổ phần;
 • Thực hiện chế độ báo cáo;
 • Lưu ký khi niêm yết hoặc có yêu cầu.

2.      Thực hiện quyền

Nhà đầu tư có tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán tại VCBS có thể thực hiện quyền trực tiếp tại quầy giao dịch của VCBS hoặc qua hệ thống giao dịch trực tuyến Cyber Investor, bao gồm:

 • Nhận thanh toán cổ phiếu thưởng, cổ tức bằng cổ phiếu;
 • Nhận thông báo của VCBS về các quyền được hưởng theo một hoặc một số các phương thức như: thư tín, SMS, điện thoại, thông báo trên website hoặc Cyber Investor;
 • Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm;
 • Đăng ký thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm.

3.       Lưu ký

Đối với dịch vụ lưu ký chứng khoán, khách hàng có thể đến tất cả các địa điểm giao dịch của VCBS để thực hiện:

 • Tái lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ;
 • Đề nghị rút chứng khoán đã lưu ký;
 • Chuyển khoản chứng khoán không qua sàn;
 • Bán chứng khoán lô lẻ;
 • Phong tỏa chứng khoán để thực hiện nghĩa vụ với bên thứ ba.