Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất trong hạn

Xem chi tiết

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Kính gửi Quý khách hàng,

Theo Quyết định số 62/QĐ-SGDHN từ ngày 31/01/2019 trên sàn HNX sẽ chính thức được phép giao dịch các mã trái phiếu Doanh nghiệp. 

Mã trái phiếu giao dịch đầu tiên giao dịch trong ngày 31/01/2019 là: MSR11808 ( Trái phiếu niêm yết của CTCP Tài nguyên Masan)

Thông tin chi tiết về quy định giao dịch trái phiếu Doanh nghiệp và kênh đặt lệnh, Quý khách vui lòng tham khảo bảng sau:

STT

Nội dung

Chi tiết

1

Phương thức giao dịch

- Khớp lệnh

- Thỏa thuận

2

Các loại lệnh được phép đặt

- Phiên khớp lệnh liên tục : lệnh LO

- Phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa : Lệnh ATC và LO

- Không áp dụng lệnh PLO

3

Đơn vị giao dịch

- Lô lẻ : 1 – 99 (chỉ khớp lệnh thỏa thuận)

- Lô chẵn : bội số của 100

4

Bước giá

1 đồng

5

Thời gian giao dịch

- Phiên sáng

+ Khớp lệnh liên tục : 9h00 – 11h30

+ Giao dịch thỏa thuận : 9h00 – 11h30

- Nghỉ trưa : 11h30 – 13h00

- Phiên chiều:

+ Khớp lệnh liên tục : 13h00 – 14h30

+ Khớp lệnh định kỳ đóng cửa : 14h30 – 14h45

+ Giao dịch thỏa thuận : 13h00 – 15h00

6

Lệnh thỏa thuận

Khối lượng tối thiểu được phép đặt là 1 trái phiếu

7

Biên độ giao dịch

Không có biên độ, không có giá trần sàn

8

Giá tham chiếu

Bằng giá đóng cửa của phiên giao dịch liền trước

9

Thời hạn thanh toán

T + 1

10

Kênh đặt lệnh

Mobile App, Web trading, Home trading