Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

AIC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ 2, 10/05/2021
AIC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AIC của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2021, thời gian cụ thể Tổng Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường tầng 4, tòa nhà Geleximco, 36 số Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2020;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2020;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung/ban hành mới Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty;
+ Các vấn đề khác (nếu có).
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.