Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

ATB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thứ 5, 23/06/2022
ATB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATB của CTCP An Thịnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/07/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.