Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

DDN: Nguyễn Công Lâm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

Thứ 5, 22/07/2021
DDN: Nguyễn Công Lâm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Công Lâm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DDN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không khớp lệnh do giá
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/06/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/07/2021.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.