Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

DHB: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ và chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán

Thứ 5, 24/03/2022
DHB: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ và chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán
.

Tài liệu đính kèm
 44710_nh_doanh_2021_ks.pdf
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.