Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

DID: CTCP Vật liệu xây dựng thế giới nhà - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

Thứ 6, 18/06/2021
DID: CTCP Vật liệu xây dựng thế giới nhà - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Vật liệu xây dựng thế giới nhà
- Mã chứng khoán: DID
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000.000 CP (tỷ lệ 35,97%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Huỳnh Trung Hiếu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 242.700 CP (tỷ lệ 1,75%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000.000 CP (tỷ lệ 35,97%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá cổ phiếu thấp hơn mức kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/05/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/06/2021.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.