Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

DOP: Kí hợp đồng kiển toán báo cáo tài chính năm 2022

Thứ 5, 23/06/2022
DOP: Kí hợp đồng kiển toán báo cáo tài chính năm 2022
.

Tài liệu đính kèm
 53229_G_KIEM_TOAN_2022.pdf
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.