Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

MQN: CTCP Đầu tư Rạng Đông Quảng Ngãi đã bán 598.286 CP

Thứ 6, 11/06/2021
MQN: CTCP Đầu tư Rạng Đông Quảng Ngãi - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã bán 598.286 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Rạng Đông Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán: MQN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 598.286 CP (tỷ lệ 14,73%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vương Hùng Vân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 598.286 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 598.286 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/06/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/06/2021.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.