Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

MQN: CTCP Tổng công ty đầu tư Hợp Nghĩa - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 852.843 CP

Thứ 6, 11/06/2021
MQN: CTCP Tổng công ty đầu tư Hợp Nghĩa - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 852.843 CP
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tổng công ty đầu tư Hợp Nghĩa
- Mã chứng khoán: MQN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (tỷ lệ 24,63%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Đăng Triều
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 852.843 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 852.843 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.852.843 CP (tỷ lệ 45,63%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/05/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/06/2021.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.