Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

PDV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thứ 4, 07/07/2021
PDV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PDV của CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/07/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 5% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 05 cổ phiếu mới);
+ Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức bằng 1,5 lần cổ phiếu phổ thông: 7,5 % (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận thêm 75 cổ phiếu mới);
+ Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức bằng 1,4 lần cổ phiếu phổ thông: 7% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 07 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát hành cho các cổ đông hiện hữu (gồm cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi) để trả cổ tức năm 2020 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được HĐQT bị hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông tỷ lệ 5%: vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 102 cổ phiếu, sẽ được hưởng số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được chia như sau: 102 x 5% = 5,1 CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được chia là: 5 cổ phiếu; 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ;
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: + Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức bằng 1,5 lần cổ phiếu thông thường tỷ lệ 7,5%: vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 102 cổ phiếu, sẽ được hưởng số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được chia như sau: 102 x 5% x 1,5 = 7,65 CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được chia là: 7 cổ phiếu; 0,65 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ;
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: + Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức bằng 1,4 lần cổ phiếu thông thường tỷ lệ: 7%: vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 102 cổ phiếu, sẽ được hưởng số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được chia như sau: 102 x 5% x 1,4 = 7,14 CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được chia là: 7 cổ phiếu; 0,14 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân theo địa chỉ: lầu 8, cao ốc Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.