Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

PDV: Vợ Ủy viên HĐQT đăng ký mua 450.000 CP

Thứ 3, 28/09/2021
PDV: Võ Thị Minh Ngọc - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 450.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thị Minh Ngọc
- Mã chứng khoán: PDV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hồ Sĩ Thuận
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 450.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ cổ phần
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/10/2021.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.