Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

PEC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Tiến Đạt

Thứ 6, 11/06/2021
PEC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Tiến Đạt
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tiến Đạt
- Mã chứng khoán: PEC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 356.832 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 356.832 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11,45%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 09/06/2021.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.