Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

PXT: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Phương Ngọc

Thứ 5, 23/06/2022
PXT: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Phương Ngọc
.

Tài liệu đính kèm
 55719_en_Ban_Kiem_soat.pdf
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.