Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

SCL: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Thứ 5, 23/06/2022
SCL: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
.

Tài liệu đính kèm
 55623_nguoi_lao_dong_g.pdf
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.