Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

THU: Báo cáo đính chính về thay đổi sở hữu của CĐL, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên

Thứ 6, 18/06/2021
THU: Báo cáo đính chính về thay đổi sở hữu của CĐL, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên

.


Tài liệu đính kèm
  000000010583001_14332bn_20210616_1.pdf
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.