Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

VSF: Thông báo Về việc đưa cổ phiếu VSF ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

Thứ 6, 18/06/2021
VSF: Thông báo Về việc đưa cổ phiếu VSF ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

Tài liệu đính kèm
 000000010584075_2149tb_20210617_1.PDF
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.