Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Lần đầu tiên phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm

Thứ 4, 08/07/2015
Kho bạc Nhà nước chuẩn bị phát hành khoảng 6.000 - 7.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ bằng tiền đồng kỳ hạn 20 năm.

Trong thông báo ngày 30-6-2015, Kho bạc Nhà nước cho biết sẽ phát hành tổng khối lượng khoảng 6.000-7.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ bằng tiền đồng kỳ hạn 20 năm, mệnh giá trái phiếu 100.000 đồng với hình thức ghi sổ.

Thời gian phát hành từ ngày 29-7 đến 31-12-2015.

Trái phiếu được phát hành qua phương thức bán lẻ trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước. Lãi suất trái phiếu do Bộ Tài chính thỏa thuận với tổ chức đăng ký mua trái phiếu tại thời điểm phát hành. Tiền lãi trái phiếu thanh toán định kỳ mỗi năm một lần, còn tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đến hạn.

Theo thông báo trên, việc phát hành nhằm huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển năm 2015. Đối tượng đợt phát hành nhắm đến là các công ty bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam.

Các công ty bảo hiểm có nhu cầu mua trái phiếu kỳ hạn 20 năm được đề nghị gửi đăng ký về cơ quan này. Các tổ chức chuyển tiền mua trái phiếu vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Ngày phát hành trái phiếu là ngày Kho bạc Nhà nước nhận được tiền mua trái phiếu của tổ chức đăng ký mua trái phiếu.

Theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam, hiện trái phiếu chính phủ được giao dịch trên thị trường Việt Nam có kỳ hạn cao nhất là 15 năm.

Năm 2002, Bộ Tài chính từng phát hành 7.840 tỉ đồng trái phiếu đặc biệt kỳ hạn 20 năm nhằm cấp bổ sung vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước nhưng loại trái phiếu này tương tự như trái phiếu tăng vốn chứ không được coi là trái phiếu chính phủ.

Theo TBKTSG


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.