Truyền thông

VCBS VỚI CỘNG ĐỒNG

Hoạt động Roadshow I-Invest!2014 trên địa bàn các trường Đại học tại Hà Nội

Thứ 2, 21/04/2014

Trong khuôn khổ cuộc thi I-Invest!2014, VCBS phối hợp với các bạn sinh viện thuộc CLB Chứng khoán của ĐH Ngoại thương để thực hiện chương trình roadshow quảng bá cho cuộc thi tại các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội.

Theo VCBS