Truyền thông

VCBS VỚI CỘNG ĐỒNG

VCBS tham gia ngày hội hiến máu "Giọt hồng yêu thương"

Thứ 5, 23/01/2014

Với mong muốn góp phần nhỏ bé để hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt trong việc điều trị bệnh, thành viên Ban lãnh đạo và cán bộ tại VCBS đã nhiệt tình tham gia ngày hội hiến máu "Giọt hồng yêu thương" do Đoàn thanh niên Vietcombank phối hợp với Viện huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức. Đây là chương trình ý nghĩa được Đoàn thanh niên Vietcombank phát động và tổ chức định kỳ hàng năm trên toàn hệ thống Vietcombank.

Theo VCBS