Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Thứ 3, 13/04/2021
 • Căn cứ Bản Công Bố Thông Tin Ngày 15 tháng 05 năm 2018 do Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“TCPH”) công bố;
 • Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng số 01/2018/VCBS-DVKH ngày 15 tháng 05 năm 2018 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam liên quan đến Trái Phiếu;
 • Căn cứ Giấy đề nghị Cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu của của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai ngày 08/02/2021.

Ngày 16/03/2021, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu sau:                                                                                                                                                                                                                                                                             

 • Tên Người Sở Hữu TP: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN – Chi nhánh Gia Lai
 • Số ĐKKD : 0100112437-027      
 • Cấp ngày: 28/08/2015 Tại: Sở KH&ĐT Gia Lai
 • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu : GEG_BOND_2018_01_001
 • Số Trái phiếu sở hữu: 270 (Hai trăm bảy mươi) Trái phiếu
 • Ngày cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu: 29/06/2018

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai ), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu nói trên. Vì vậy, Chúng tôi xin thông báo:

 • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu GEG_BOND_2018_01_001 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai nói trên không còn giá trị sử dụng;
 • VCBS sẽ tiến hành cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS